Om Lyfia

Lyfia eies og drives av Karin Mæland. Karin underviser yoga både som filosofi og som praktiske øvelser i form av yogaposisjoner, meditasjon og chanting. Hun praktiserer selv ashtanga vinyasa yoga og har tilbragt flere år i India med studier i yoga, filosofi og sanskrit. Bakgrunnen fra legeutdanning, egen yogapraksis og filosofistudier gjør at hun har en helhetlig tilnærming til mennesket. I undervisningen formidler hun yoga som en livsfilosofi basert på en integrering av praktiske øvelser og filosofiske prinsipper. 

Navnet Lyfia er tatt fra norrøn mytologi og refererer til fjellet hvor legekunstens gudinne Eir bor. Disse mytologiske symbolene bærer i seg assosiasjoner til helse, visdom og nye perspektiver. Det er verdier som Lyfia er inspirert av. Intensjonen bak Lyfia er søk etter visdom og innsikt, å skape nye perspektiver og å bringe balanse i kropp, sinn og bevissthet.

Lyfias filosofi

Yoga er en livsstil som bygger på lange tradisjoner og inneholder ulike typer praksis som det er opp til oss selv å utforske. Yoga er sammenvevet av forskjellige elementer som utfyller hverandre, det gjelder blant annet de filosofiske studiene, historiene fra mytologien, fysiske posisjoner, sanskrit chanting og meditasjon. Lyfia underviser i alle disse elementene og legger til rette for en personlig opplevelse av yoga som en fysisk, mental og spirituell praksis.


Kort om Karin

Dedikert lærer, skribent og foredragsholder i yoga og filosofi. Har praktisert ashtanga vinyasa yoga i over 10 år. Har undervist i filosofi og yoga siden 2009. 3 års opphold i India med fulltids studier og praksis i yoga, filosofi og sanskrit. Universitetsstudier i filosofi fra Bergen og München. Universitetseksamen i sanskrit og filosofi fra Mysore i India. Har jobbet som lege i snart 20 år. Reiser hvert år til India for videre fordypning av egen praksis.


Filosofi

Klassene veksler mellom forelesninger og diskusjon. Vi tar utgangspunkt i klassiske tekster fra indisk filosofi og bruker dem som basis for drøfting av ulike tema i lys av både Østens og Vestens tenkesett og kultur. Klassene passer for alle. Hvis du ikke har noen forkunnskaper, vil det være en fordel å følge flere av klassene. 

Gruppetimer

Workshops og forelesninger annonseres, evt arrangeres på etterspørsel. Kurs med mindre klasser på 2-10 personer holdes ukentlig.

Privattimer

Veiledning i å applisere filosofiens prinsipper i den øvrige praksisen i yoga. 

Pris

Privattime 60 min 1200 kr
Gruppetime 75 min drop-in 250 kr
Klippekort 10 klipp 2200 kr 

Ukentlige klasser på tirsdager kl 17.30-18.45. 

Sted

Kyrre Texnæs Studio på Vulkan, Maridalsveien 15B, like ved Grünerløkka.