Filosofi

Filosofi er i seg selv en egen type praksis i yoga. Det er en personlig bevisstgjøringsprosess som gir nye perspektiver på virkeligheten og en fordypelse av andre typer praksis i yoga.

Klassene passer for alle. Hvis du ikke har noen forkunnskaper, vil det være en fordel å følge flere av klassene.

Gruppetimer

Workshops og forelesninger annonseres, evt arrangeres på etterspørsel. Kurs med mindre klasser på 2-10 personer holdes ukentlig. 

Privattimer 

Veiledning i å applisere filosofiens prinsipper i den øvrige praksisen i yoga.

Pris 

Privattime, 60 min, 1200 kr
Gruppetime, 75 min, drop-in 250 kr
Klippekort, 10 klipp, 2200 kr

Sted 

Kyrre Texnæs Studio på Vulkan, Maridalsveien 15B, like ved Grünerløkka. 

Asana

Asana er praksis av yogaposisjoner. Noen av de viktigste elementene i en asanapraksis er mentalt fokus, observasjon av pusten gjennom integrasjon av pust og bevegelse, og kjennskap til kroppen gjennom repetisjon av øvelser. Over tid vil asanapraksis skape balanse, styrke og fleksibilitet ikke bare i kroppen, men også i sinnet.

Den type asanapraksis som blir undervist, er ashtanga vinyasa yoga. Det er en dynamisk form for praksis som synkroniserer pust og bevegelse og som er både fysisk og mentalt utfordrende. 

Gruppetimer 

2-8 personer med ledet ashtanga vinyasa yoga eller mysore style klasser. 

Privattimer

Veiledning for fordypning av yogapraksisen fysisk og mentalt. Teknikker for å håndtere skader eller begrensninger i praksisen gjennom fysisk modifisering av stillinger. 

Pris

Privattime 60 min, 1200 kr
Gruppetime 60 min drop-in, 200 kr
Klippekort, 10 klipp, 1800 kr

Chanting

Chanting er resitasjon av sanskrit tekster. Det er en øvelse i konsentrasjon og fokus på samme måte som meditasjon. Chanting innebærer også repetisjon av korte setninger eller mantra hvor det blir lagt vekt på lyd og vibrasjon. Dette er en praksis som er mer subtil enn asana, men som vil fordype og berike forståelsen av yoga.

Klassene introduserer resitering av tradisjonelle sanskrit tekster og vers. Vi går igjennom tekstene med oversettelse til norsk og diskuterer betydningen i forhold til mytologi, filosofi og yogapraksis. Gjennom resitering og repetisjon lærer du korrekt og flytende uttale. Du lærer også japa, som er repetisjon av korte mantra. 

Gruppetimer

Workshops annonseres, evt arrangeres på etterspørsel. Kurs med mindre klasser på 2-10 personer holdes ukentlig. 

Privattimer

Resitering av valgte tekster for flytende uttale og evt utenatlæring. Veiledning i japa. Basal opplæring i sanskrit for å kunne lese og resitere tekster skrevet i devanagari alfabet.

Pris 

Privattime, 60 min, 1200 kr
Gruppetime, 45 min, drop-in 150 kr
Klippekort 10 klipp 1300 kr

Sted 

Kyrre Texnæs Studio på Vulkan, Maridalsveien 15B, like ved Grünerløkka. 

Meditasjon

Meditasjon er en av de aller beste metodene vi kjenner til for å bringe harmoni og balanse til kropp og sinn. Det er en mental prosess som gir rom for et nytt perspektiv på ens egen indre verden, en opplevelse av ro i sinnet og gunstige fysiske endringer i kroppen.

Gruppetimer

Workshops og kurs annonseres, evt arrangeres på etterspørsel. 

Privattimer

Veiledning i å applisere filosofiens prinsipper i den øvrige praksisen i yoga. 

Pris 

Privattime, 60 min, 1200 kr
Gruppetime, 60 min, drop-in 200 kr
Klippekort, 10 klipp, 1800 kr 

Filosofi

Klassene veksler mellom forelesninger og diskusjon. Vi tar utgangspunkt i klassiske tekster fra indisk filosofi og bruker dem som basis for drøfting av ulike tema i lys av både Østens og Vestens tenkesett og kultur. Klassene passer for alle. Hvis du ikke har noen forkunnskaper, vil det være en fordel å følge flere av klassene. 

Gruppetimer

Workshops og forelesninger annonseres, evt arrangeres på etterspørsel. Kurs med mindre klasser på 2-10 personer holdes ukentlig.

Privattimer

Veiledning i å applisere filosofiens prinsipper i den øvrige praksisen i yoga. 

Pris

Privattime 60 min 1200 kr
Gruppetime 75 min drop-in 250 kr
Klippekort 10 klipp 2200 kr 

Ukentlige klasser på tirsdager kl 17.30-18.45. 

Sted

Kyrre Texnæs Studio på Vulkan, Maridalsveien 15B, like ved Grünerløkka.