Lyfia

Filosofi

Yoga er en filosofi som baserer seg på en personlig opplevelse av de prinsippene som filosofien formidler. Yogafilosofiens hensikt blir ikke oppfylt gjennom en intellektuell forståelse av teorien, men gjennom en opplevelse av den. Og det kan ikke oppnås uten at teorien praktiseres. Men praksisen fordypes gjennom kjennskap til teorien.

Filosofistudier gir en bevisstgjøring av ens eget sinn, verdisett og tankemønster. Det gjelder uansett hvilken type filosofi man tar utgangspunkt i. Filosofisk tenkning åpner for nye perspektiver og utvider ens egne mentale horisonter. Derfor har filosofi potensiale til å gi en endring i ens egen opplevelse av virkeligheten. I yoga anses derfor filosofistudier som en egen type praksis og kalles svadhyaya.

Studier i yogafilosofi fokuserer på de sentrale elementene i yogatradisjonen, som er å bli kjent alle lagene i seg selv, enklest uttrykt som kropp, sinn og bevissthet. Dette er hensikten med alle metodene i yoga, enten det er fysiske øvelser, meditasjon eller annen type praksis. Men uansett hvilken type yogapraksis man utøver, vil studier i filosofi gi en større forståelse for prosessen og en større effekt av praksisen.

På filosofikursene tar vi utgangspunkt i klassiske yogatekster som blant annet Patanjalis Yoga Sutras, Bhagavad Gita og Hatha Yoga Pradipika, men drøfter dem i lys av både Østens og Vestens tankesett og kultur.